วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2


 เอกลักษณ์สถานศึกษา

“ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม”

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

“ นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตอาสา”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น